Minggu, 29 Agustus 2010

Susunan Kepengurusan Gudep Lengkap KB 01005-01006

SUSUNAN KEPENGURUSAN
GERAKAN PRAMUKA
GUDEP LENGKAP KOTA BANDUNG 01005-01006
PANGKALAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

1.      MAJELIS PEMBIMBING GUGUSDEPAN (MABIGUS)
a.       Ketua                          : Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd (Rektor UPI)
b.      Wakil Ketua                : Prof. Dr. Dadang Sunendar,M.Hum (PR Bid. Kemahasiswaan dan Kemitraan)
c.       Sekretaris                    :
d.      Ketua Harian  
1)      Siaga                     : Drs. H. Mumuh (Kepala Sekolah SD)
2)      Penggalang            : Drs. Mulyana (Kepala Sekolah SMP)
3)      Penegak                : Drs. Achmad Fachrudin (Kepala Sekolah SMA)
4)      Pandega                : Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., M.Si (Dirmawa UPI)
e.       Anggota
1)      Para Direktur UPI
2)      Para Dekan UPI
2.      KETUA GUGUSDEPAN
a.       Ketua Putra                 : Drs. Usep Saefudin, M.Pd
b.      Ketua Putri                  : Dra. Hj. R. Siti Asiah S
3.      PEMBINA GUGUSDEPAN
a.       Putera                          : Drs. Usep Saepudin, M.Pd
b.      Puteri                           : Dra. Hj. R. Siti Asiah S
4.      PEBINA SATUAN PUTRA
a.       Siaga                           : Yudi Hardiansyah, A.Ma
b.      Penggalang                  : Leonardo, S.Pd
c.       Penegak                       : Abang Ibnu, S.Pd
d.      Pandega                      : Dr. Yadi Ruyadi. M.Si
5.      PEMBINA SATUAN PUTERI
a.       Siaga                           : Sari Puspita, A.Ma
b.      Penggalang                  : Wiwin Sriwulan, S.Pd
c.       Penegak                       : Dian Amita, S.Pd
d.      Pandega                      : Dr. B Lena Nuryanti, M.Pd
6.      PEMBANTU PEMBINA SATUAN PUTERA
a.       Siaga                           : Guru SD
b.      Penggalang                  : Guru SMP
c.       Penegak                       : Guru SMA
d.      Pandega                      : Maryoto, S.Pd
7.      PEMBANTU PEMBINA SATUAN PUTERI
a.       Siaga                           : Guru SD
b.      Penggalang                  : Guru SMP
c.       Penegak                       : Guru SMA
Pandega                      : Dosen UPI

Tidak ada komentar:

Posting Komentar